Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Sprawozdania za rok 2012

Publikujemy sprawozdanie finansowe za rok 2012.


Sprawozdanie finansowe:

Bilans:                               wersja PDF

Informacja dodatkowa:        wersja PDF

Rachunek wyników:            wersja PDF

 

Sprawozdanie merytoryczne:

Sprawozdanie:                    wersja PDF

Uchwała:                           wersja PDF