Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Wnioski z pracy badawczej

Już wcześniej informowaliśmy, że działaczka naszego Stowarzyszenia Ilona Zadrożna obroniła 17 stycznia 2011 r. w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM w Poznaniu pracę doktorską pt. „Funkcjonowanie społeczne kobiet z zespołem Turnera”. Promotorem pracy jest prof. zw. dr hab. Władysław Dykcik (UAM w Poznaniu), a recenzentami: prof. dr hab. Marzenna Zaorska i prof. dr hab. Andrzej Twardowski.

Zgodnie z naszą prośbą, dr Ilona Zadrożna publikuje dziś najważniejsze wnioski z tej pracy na naszej stronie internetowej, za co Autorce serdecznie dziękujemy!

Wnioski z pracy:     wersja PDF