Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Informacje podstawowe

Rola rodziny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziewczynek z zespołem Turnera

Publikujemy prezentację:

ROLA RODZINY WE WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIEWCZYNEK Z ZESPOŁEM TURNERA 

Autor: prof zw. dr hab. Andrzej Twardowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Wersja PDF

Skojarzone (zintegrowane) wspomaganie osób z ZT w Wielkopolsce

Prezentacja - Skojarzone (zintegrowane) wspomaganie osób z zespołem Turnera  

wersja PDF wersja PPT