Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Zarząd Stowarzyszenia

 Skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

Zarząd wybrany 30-05-2015 r.

                                     ZARZĄD

Prezes                    Joanna Jędrzejczak             tel. 505 662 291

Wiceprezes             Małgorzata Stróżyk              tel.  603 793 446

Wiceprezes             Paulina Szulc                      tel. 791 687 522

Sekretarz                Małgorzata Tórz                   

Skarbnik                  Agata Pytel

                                    KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca       Alina Gołaszewska            

Członek                  Agnieszka Chuda           

Członek                  Joanna Medycka             

 

Zarząd wybrany 11.03.2011 r.

                                          ZARZĄD

Prezes                     Małgorzata Ławniczak      tel.  660 820 571

Wiceprezes              Wojciech Medycki           tel. 691 078 032

Wiceprezes               Maria Stuligrosz               tel. 606 66 30 52

Sekretarz                  Marta Durczak                  tel. 788 520 424

Skarbnik                    Urszula Wiśniewska          tel. 693 153 637

Członek Zarządu          Elwira Kuźdub                   tel. 667 297 051

                                   KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca       Beata Dubik                     tel.  505 185 603

Członek                   Alina Gołaszewska           

Członek                   Małgorzata Płonka            tel. 669 375 757

Członek                   Lucyna Ziemba                tel. 660 425 304

 

Zarząd wybrany przez założycieli - 07.02.2007 r.

                                ZARZĄD

Prezez              Małgorzata Ławniczak              

Wiceprezes       Wojciech Medycki                  

Wiceprezes       Maria Stuligrosz                       

Sekretarz          Ilona Grinczelis                       

Skarbnik           Urszula Wiśniewska               

Członek            Elwira Kuźdub                        

Członek            Piotr Krzyżański                      

                              KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca      Beata Dubik                       

Członek                 Beata Kwiatkowska           

Członek                 Paulina Odrobna                 

Członek                 Małgorzata Płonka             

Członek                 Lucyna Ziemba