Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Kim jesteśmy

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera działa na rzecz osób z zespołem Turnera i ich rodzin. Zrzeszamy rodziców dzieci, wchodzące w dorosłość dziewczyny i osoby dorosłe z zespołem Turnera. Współpracujemy z wybitnymi specjalistami zajmującymi się problematyką tego zespołu. Jesteśmy również otwarci dla innych osób zainteresowanych tematem zespołu Turnera.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia zostało założone 7 lutego 2007 roku przez grupę założycieli, spośród których większość stanowili członkowie Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera - Wielkopolski Oddział w Poznaniu. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277390 uzyskaliśmy 29 marca 2007 roku.

Działamy w sferze zadań publicznych, w rozumieniu art. 4. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od 2010 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Według zarejestrowanego statutu, terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Na terenie całego kraju mogą być organizowane lokalne grupy wsparcia. Stowarzyszenie może podejmować działania poza granicami kraju - na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.

Statut Stowarzyszenia:     format PDF