Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Walne Zebranie

Walne Zebranie Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera - Poznań, 17 kwietnia 2013, ODK „POD LIPAMI”, godz.15,30

         Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera uprzejmie zaprasza na Zwyczajne, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 17 kwietnia (środa) 2013 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Pod Lipami” na Osiedlu Pod Lipami w Poznaniu. Początek obrad o godz. 15,30. Proponowany porządek obrad obejmuje:

  1. Sprawozdanie na temat wyniku finansowego Stowarzyszenia w roku 2012, które przedstawi nasza księgowa mgr Joanna Jędrzejczak. sprawozdanie dostępne jest Sprawozdania za rok 2012
  2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w roku 2012 oraz projekt wykorzystania środków z 1%  – przedstawi prezes Zarządu lek. Małgorzata Ławniczak.
  3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej  w sprawie działalności Stowarzyszenia w roku 2012 – przedstawi przewodnicząca KR mgr Beata Dubik
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Powzięcie przez Walne Zebranie uchwał  odnośnie  przedstawionych sprawozdań.
  6. Sprawy wniesione przez uczestników zebrania oraz komunikaty Zarządu.

         Ważność tematyki obrad dla zachowania przez nasze Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego  uzasadnia serdeczną prośbę o niezawodny udział członków Stowarzyszenia w Walnym Zebraniu. Do udziału w obradach zapraszmy również Przyjaciół i Sympatyków Stowarzyszenia

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia