Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Najbliższe spotkanie

NAJBLIŻSZE OTWARTE ZEBRANIE WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPARCIA W ZESPOLE TURNERA ODBĘDZIE SIĘ 22.02.2013, GODZ.15,30 W ODK „POD LIPAMI” W POZNANIU

Do udziału w zebraniu zapraszamy wszystkich Państwa - niezależnie od członkostwa w Stowarzyszeniu – zainteresowanych problematyką zespołu Turnera.

 

Zebranie będzie się składać z 3 części:

Część pierwsza:

dotyczyć będzie pracy badawczej pt. JAKOŚĆ ŻYCIA POLSKICH KOBIET Z ZESPOŁEM TURNERA, realizowanej przez prof. dr hab. med. Andrzeja Wiśniewskiego oraz dr Joannę Radoszewską. Podczas zebrania odpowiednie badania ankietowe w imieniu Autorów pracy przeprowadzą studentki V roku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: Marta Honysz i Marzena Tomaszewska-Mikołajczak. W ramach tych badań obie Panie zbiorą również materiał do swych prac magisterskich.

W części drugiej:

Panie Marta Honysz i Marzena Tomaszewska-Mikołajczak przeprowadzą bardzo przydatne dorastającym i dorosłym osobom z zespołem Turnera ćwiczenia warsztatowe, których treścią będzie głównie umiejętność samopoznania i samooceny oraz takie umiejętności społeczne jak nawiązywanie kontaktu z innymi osobami, wypowiadanie się na forum grupy, autoprezentacja i inne.

Część trzecia:

1/ informacja Gł. Księgowej o aktualnym stanie finansów Stowarzyszenia;

2/ ważne komunikaty Zarządu oraz uzgodnienie tematyki naszych zebrań do końca 2013 r;

3/ możliwość wniesienia uwag i wniosków przez uczestników zebrania.

W imieniu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu i łączę wyrazy szacunku oraz serdeczne pozdrowienia

 

Małgorzata Ławniczak

PREZES ZARZĄDU