Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Walne Zebranie Członków

budynek Delta

W dniu 30 stycznia 2016 roku o godzinie 14:00 w Budynku Delta przy ulicy Towarowej 39/43 w Poznaniu odbędzie się Walne Zebranie Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera.

Proponowany Plan Zebrania

 

Część Walna Zebrania

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2015
  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015
  4. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności Stowarzyszenia w roku 2015
  5. Wolne Wnioski

 

Część Nieoficjalna Zebrania

Wszystkich członków i przyjaciół Naszego Stowarzyszenia na część nieformalną zebrania -spotkanie Noworoczne.

 

Serdecznie zapraszamy!