Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Spotykamy się!

Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w sobotę 13 grudnia 2014 r. w Centrum „Bukowska w Poznaniu (ul. Bukowska 27/29, róg ul. Wawrzyniaka) i rozpocznie się o godz 13.

            A. W pierwszej części zebranie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Głównym tematem obrad będzie „O przygotowaniu dorastających dziewczyn i kobiet z zespołem Turnera do założenia rodziny oraz o ich szansach na macierzyństwo”. Podstawą debaty na powyższy temat będą wystąpienia:

  1. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN – Pani Anny Krawczak - która przedstawi doświadczenia i dorobek swego Stowarzyszenia w realizacji celów najzwięźlej wyrażonych w jego pełnej nazwie.
  2. Pauliny Szulc - działaczki Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera, współpracującej ze Stowarzyszeniem NASZ BOCIAN. Koleżanka Paulina zaprezentuje propozycje i postulaty grupy czlonkiń naszego Stowarzyszenia, kierowane do zespołu przygotowującego rządowy projekt „Ustawy o leczeniu niepłodności”.

            Zwieńczeniem debaty nad problemami prokreacji u kobiet z zespołem Turnera będzie nasze otwarte zebranie w lutym 2015 r, z udziałem prof. dr hab. Leszka Pawelczyka – Kierownika Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szczegółowa informacja o dacie, miejscu i programie tego zebrania zostanie Państwu przekazana najpóźniej do połowy stycznia 2015 r.

            B. W części drugiej nasze zebranie w dniu 13 grudnia 2014. będzie Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole Turnera. Celem tego zebrania -  jako organu uprawnionego do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia - jest poinformowanie  zebranych o przepisach ustawy z 11 lipca 2014 r. zmieniającej dotychczas obowiązujące przepisy o rachunkowości. Ustawa ta m.in. wprowadza nowe przepisy dotyczące finansowego zamknięcia roku 2014 w fundacjach i stowarzyszeniach oraz określa warunki ich przejścia na zasady uproszczone dla jednostek MIKRO. Nasze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie. Treść ustawowych zmian dotyczących rachunkowości i projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przedstawi Główna Księgowa Stowarzyszenia mgr Joanna Jędrzejczak.