Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

VII OFIP

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie.  Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. W tym roku będzie to Tydzień Obywatelski, którego wydarzenia rozpoczną się w poniedziałek 8 września i zostaną zwieńczone Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich 14 września na Krakowskim Przedmieściu.

Organizacje, które chcą uczestniczyć w Forum mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego przejazdu do Warszawy (i z powrotem) autokarem zorganizowanym przez Miasto Poznań.

 

Więcej informacji:

na temat Forum - www.ofip.eu

na temat dojazdu - www.poznan.pl